Video: 8 INSANE JAPANESE Machines & Inventions | πŸ‡―πŸ‡΅πŸ•Ήβš™οΈπŸ”­
Subscribe to our newsletter

8 Unusual Japanese Inventions | πŸ‡―πŸ‡΅πŸ•Ήβ˜ŽοΈβš™οΈπŸ”­
———————————————————————————————–
Massage Me For Any Issue:
Facebook Page:- MESSEGE ME https://www.facebook.com/top10informations
Twitter:-https://twitter.com/TopTenInfor
SUBSCRIBE:-https://goo.gl/F6pHMw
———————————————————————————————–
Credits, Sources and Attributions:

Kobelco SK3500D
https://www.kobelco.co.jp/english/ktr/pdf/ktr_27/043-047.pdf

Transparent Home

Transparent House in Japan

Dishwashing Droid
https://www.thanko.jp/shopdetail/000000003109/

DISAPPEARING DOOR
JaTech

Gundam Statue
Creative common attribution
https://www.youtube.com/watch?v=p9z8G6KT1FQ https://www.youtube.com/watch?v=tBbfwDa7pc0 https://www.youtube.com/watch?v=vs3ZvTz4c38

Foods In Motion
https://www.pre-motion.com/products-presentation-system/turntable-conveyor-belt-event-fair

MAKITA AUTOFEED SCREWDRIVER
https://www.makita.co.nz/products/model/DFS452ZX2

Flying Umbrella
http://www.it-service.co.jp/freeparasol/index.html

Video: 8 INSANE JAPANESE Machines & Inventions | πŸ‡―πŸ‡΅πŸ•Ήβš™οΈπŸ”­
LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here